Automatyka przewodowa

Urządzenia do sterowania pojedyńczą markizą, żaluzją, roletą, lub grupą tych urządzeń.

Centralis IB

Przełącznik centralny w systemie IB Bus.

Centralis Uno IB

Sterownik napędu w systemie IB Bus.

Chronis IB

Programator czasowy w systemie IB Bus.

Chronis Uno

Indywidualny sterownik napędu z programatorem czasowym.

Inis Uno

Indywidualny przełącznik do napędów markiz, żaluzji (wersja VB) oraz rolet.

Memoris Uno

Indywidualny przełącznik do napędów markiz, żaluzji oraz rolet z dobową pamięcią poleceń.

Przekaźnik wielopunktowy.

Soliris IB

Automatyka słoneczno wiatrowa w systemie IB Bus.

Soliris Uno

Indywidualna automatyka słoneczno-wiatrowa.

Thermis Uno

Indywidualny sterownik napędów w zależności od temperatury wewnętrznej.

Sterownik grupowy.